El transport segregat a Andorra

He assegurat a Ràdio Nacional d’Andorra que el desplegament del transport segregat a Andorra és tècnicament viable i podria trobar diferents modalitats de finançament i evitaria que la xarxa viària entrés en col·lapse el 2030 tal com està projectat. El meu desig en poder tirar endavant aquesta infraestructura que ajudi a cercar alternatives de transport públic al país.

Respecte de les compensacions a les companyies de bus per l’abonament mensual reduït he explicat que no hi ha una negativa respecte de la proposta de Govern, sinó que hi ha certs dubtes al respecte. Tanmateix, he puntualitzat que no volem evitar la compensació a les companyies de busos, però hem de complir amb les garanties necessàries per poder fer el pagament i que s’ajusti a les condicions inicials del concurs.

Finalment, he anunciat que estan analitzant la demanda d’un potencial vol entre setmana a Madrid i que aquest any s’enllestirà els estudis d’una connexió primer amb França i posteriorment amb Portugal.

Entrevista als ‘Matins de la Nacional‘ de Ràdio Nacional d’Andorra:

Deixa un comentari