Andorra, reserva de la biosfera

Andorra no ha tingut els darrers deu anys un full de ruta de país, un model que permeti alinear totes les accions públiques i privades sota uns criteris a la recerca d’uns objectius. Planificar el creixement, com hem de créixer, on i de quina manera és l’obligació de tot projecte polític responsable que no persegueixi exclusivament ocupar el Govern per gestionar el dia a dia.

Els liberals proposem presentar la candidatura d’Andorra com a primer país reserva mundial de la biosfera, una opció molt vàlida per aconseguir l’objectiu del creixement sostenible que Andorra necessita. També aquest projecte convergeix amb l’estratègia de marca de país que des de la Confederació Empresarial Andorrana ha treballat amb molts agents econòmics, socials i polítics del país; projectar Andorra com un país d’equilibri entre el benestar i l’activitat econòmica. Perquè el que necessita Andorra és la suma dels esforços i recursos del país sota un mateix projecte, la convergència d’objectius i la coordinació de missatges.

Actualment hi ha 686 reserves a 122 països, però cap d’elles és tot un país, i en el nostre cas podem ser-ho. Què és una reserva de biosfera? Les reserves de la biosfera són territoris reconeguts internacionalment, des de l’any 1971, pel programa Home i Biosfera de la Unesco. En elles, l’activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural, juntament amb l’activitat econòmica. El principal objectiu n’és establir una base científica per a la millora de les relacions entre les persones i l’entorn. Les fites del projecte Andorra reserva de la biosfera impliquen:

–Fomentar els valors naturals i culturals d’Andorra com un dels seus motors de desenvolupament.

–Aconseguir un desenvolupament econòmic i social afavorint l’economia circular, verda i social.

–Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació al voltant de la sostenibilitat, amb la participació i implicació de tota la comunitat.

–Treballar la coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar conjuntament cap al desenvolupament sostenible del país, a la recerca d’una societat i d’una economia com més autosuficient des del punt de vista de l’ús dels recursos i l’energia, millor.

Andorra disposa de molts dels requisits per esdevenir reserva de la biosfera, espais naturals i culturals protegits, legislació mediambiental avançada, una economia diversificada amb una vinculació amb el medi natural, activitats tradicionals d’agricultura i ramaderia, i una cultura i tradicions diferenciades i amb gran valor. Cinc grans pilars reforcen el projecte Andorra reserva de la biosfera sota el compromís de donar resposta a l’adopció dels Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Aquest compromís gira al voltant dels següents grans eixos: medi ambient, benestar social, turisme, cultura i economia.

En medi ambient, entre altres objectius, permetrà reforçar la gestió ambiental de les muntanyes, i de la resta d’espais naturals presents al 
país. Millorar la gestió de residus, un ús sostenible de l’aigua, dels recursos naturals i de l’energia, i 
una planificació del territori, com a eina clau per fer-ne compatible l’ús i els 
principis de la reserva de biosfera. 
En benestar social, més atenció i suport a persones amb discapacitat i a persones amb dependència, polítiques de
promoció de la salut i creació 
i promoció d’un model turístic basat en la sostenibilitat. En economia, suport i impuls a l’acció emprenedora rural, foment de l’economia social i del cooperativisme especialment en el sector primari, i l’enfortiment i foment de 
les aliances entre el sector turístic i el sector primari i secundari.

Tenim una gran oportunitat perquè Andorra tingui un projecte de país global, que planifiqui, ordeni i prevegi les futures necessitats, i per tant, aquest creixement que tots volem per al país, sigui sostenible i respectuós amb el nostre entorn, és el millor llegat que podem fer a les generacions futures.01

Deixa un comentari