Presentem el Projecte de llei d’Andorra Recerca i Innovació

Aquest dimarts hem presentat el Projecte de llei d’Andorra Recerca i Innovació. Aquesta nova norma portarà la creació d’una fundació pública fruit de la fusió de lInstitut d’Estudis Andorrans, Actuatech i l’Observatori de la Sostenibilitat.

Amb la creació d’aquesta entitat apostem de forma clara per enfortir l’estratègia nacional per a la recerca i innovació al país. La nova fundació té com a missió principal generar coneixement i desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de futur de la societat andorrana.

Estic convençut que el naixement d’aquest nou ens potenciarà la col·laboració i les sinergies que ja existeixen actualment però amb una estructura més definida, eliminant duplicitats entre entitats. Així mateix hi haurà un estalvi econòmic valorat en uns 80.000 euros encara que es respectaran les partides pressupostàries que tenen les tres entitats mantenint així projectes que estan iniciats i cal acabar-los.

L’organització de la fundació tindrà un patronat que s’encarregarà de la seva organització a tots els nivells i del que se’n desplegaran un comitè director per a l’àrea de recerca i un altre per a l’àrea d’innovació, generant així una estructura sòlida.

Deixa un comentari