Menys tràmits per a les empreses

A partir d’aquest any els tres tràmits relatiu a les empreses – el depòsit de comptes, la declaració tributària i l’enquesta d’activitats econòmiques – s’unifiquen en un de sol, així ho he explicat en la presentació del pla de simplificació dels tràmits de dipòsit de comptes, tributació i generació de dades estadístiques. L’objectiu és maximitzar l’eficiència de l’administració i, a banda, reduir els costos econòmics i temporals per als obligats tributaris.

Per a les persones o empreses amb una xifra de negoci de fins a 6 milions d’euros, s’haurà de presentar el model abreujat, memòria i liquidació. Per als que superin aquesta xifra, serà el model normal, la memòria/auditoria i la liquidació.

La declaració única s’haurà de fer a través del portal tributari. Aquest canvi suposarà un estalvi anual de 120.000 euros a l’administració, a banda de reduir el temps i els papers que s’han d’entregar per part dels tributaris.

Deixa un comentari